Reguli pentru vizitatorii EcoTehnoParc-ului
Reguli generale pentru vizitatorii EcoTehnoParc-ului SkyWay (ETP)
 • Persoanelor cu vârsta sub 18 ani nu li se permite să viziteze ETP fără însoțitori care au împlinit vârsta de 18 ani. Însoțitorii nu trebuie să lase, fără supraveghere minorii pe care-i însoțesc.
 • Participanții la eveniment și vizitatorii se pot afla pe teritoriul ETP doar în orele de desfășurare a evenimentului.
 • Se recomandă ca articolele voluminoase și obiectele de valoare să fie transmise, întru păstrare, la camerele de depozitare.
 • Pentru lucrurile personale lăsate fără supraveghere administrația ETP nu poartă răspundere.
Vizitatorii ETP sunt obligați:
 • să părăsească ETP după încheierea evenimentului;
 • să se deplaseze prin teritoriu, fără a crea impedimente celorlalți participanți la eveniment, personalului ETP și mijloacelor de transport, în timpul deplasării acestora;
 • să manifeste o atitudine grijulie față de plantațiile verzi, clădirile și echipamentele ETP;
 • să se ferească de mașinile și mecanismele de construcție puse în lucru, de vehicule, în timpul deplasării pe teritoriul ETP;
 • să arunce gunoiul doar în recipiente special prevăzute în acest scop și să nu încalce normele sanitare ale ETP.
În timp ce vizitați ETP, se interzice:
 • să intrați și să vă deplasați pe biciclete, motorete, motociclete, scutere, patine cu role, skateboard-uri, giroscutere, segways-uri etc.;
 • să vă apropiați la mai mult de 10 metri de locurile de executare a lucrărilor, de careva vehicule în mișcare, sau de utilaje (echipamente) în lucru;
 • să intrați în apă, să vă scăldați, să prindeți pește în lacuri, havuzuri, sau alte obiecte acvatice din ETP;
 • să strângeți și să mâncați fructe și pomușoare, din cele ce cresc pe copaci și arbuști pe teritoriul ETP; să rupeți crengile copacilor și arbuștilor; să rupeți flori;
 • să încălcați normele antiincendiare (să aprindeți focul, să lansați produse pirotehnice etc.);
 • să fumați în locuri interzise;
 • să beți, pe teritoriul ETP, băuturi alcoolice, băuturi cu conținut scăzut de alcool, sau bere;
 • să utilizați modele cu telecomandă, vehicule aeriene fără pilot (pe, deasupra sau în jurul teritoriului ETP);
 • să treceți dincolo de îngrădiri, să intrați pe teritoriile marcate cu inscripția "INTRARE DOAR PENTRU PERSONAL", "INTRAREA INTERZISĂ", "PERICULOS", în încăperi tehnice și de serviciu, în zonele de serviciu și de construcție;
 • să urcați pe garduri, parapete, stâlpi, dispozitive de iluminat, terenuri amenajate pentru echipamente și dispozitive, copaci, acoperișuri, forme arhitecturale, balustrade, țevi, bare, elemente ale structurii de drum, structuri portante și alte construcții, care nu sunt destinate să găzduiască persoane pe ele;
 • să vă sprijiniţi de plase, sticle şi balustrade, de stâlpi, îngrădiri, ţevi, sau alte elemente ale structurii de drum;
 • să atingeţi sau să deschideţi generatoarele electrice, diesel și alte surse de alimentare;
 • să vă aflaţi în zona de circulaţie a mijloacelor de transport și să treceţi balustradele structurii de drum;
 • să interveniţi în gestionarea mijloacelor de transport, a echipamentelor și a mașinilor;
 • să vă aflaţi pe drumul de circulaţie și în spatele mijlocului de transport cu motorul în funcțiune (în zona limitată de vizibilitate a șoferului);
 • să aplicaţi pe orice suprafețe și obiecte inscripții, să lipiţi anunțuri, postere și alte demonstrații;
 • să treceţi și să vă aflaţi pe teritoriu fără încălţăminte, cu excepția locurilor speciale;
 • să utilizați căști, cu excepția aparatelor auditive, în timpul aflării pe teritoriul ETP;
 • să efectuaţi vânzare de mărfuri și să desfășuraţi orice fel de activități comerciale pe teritoriul ETP fără permisiunea proprietarului ETP.

În ETP este interzis să aduceţi:
 • arme de foc, pneumatice, de şoc electric, de gaz, de aruncare, de semnalizare, arme albe și produse similare cu ele, piese și componente de arme, muniții, simulatoare şi mulajele lor, precum și alte obiecte, care pot fi utilizate pentru provocarea de daune;
 • substanțe explozive și dispozitive de detonare, mulajele lor, produse pirotehnice, substanțe chimice puternice, inflamabile, combustibile, otrăvitoare, radioactive, narcotice, psihotrope, precum și alte obiecte și substanțe care pot prezenta pericol pentru viața și sănătatea oamenilor, substanţe care pot provoca pagube materiale persoanelor fizice, bunurilor din ETP, care pot împiedica desfășurarea activităților de divertisment;
 • băuturi alcoolice, băuturi cu conţinut scăzut de alcool sau bere
 • băuturi în recipiente de sticlă, în tetrapachete și în sticle din plastic (cu excepția băuturilor răcoritoare cu o capacitate de cel mult 0,5 litri);
 • confecții de dimensiuni mari, pungi, valize și alte elemente care deranjează ceilalți participanți și conduita normală a evenimentului;