Zasady odwiedzania EkoTechnoParku
Ogólne zasady odwiedzania EkoTechnoParku SkyWay (ETP)
 • Osoby poniżej 18. roku życia mogą odwiedzać ETP tylko w towarzystwie osób, które ukończyły 18 lat. Osobom towarzyszącym nie wolno zostawiać osób, którym towarzyszą, bez opieki.
 • Uczestnicy wydarzenia i goście mogą przebywać na terenie ETP tylko w godzinach otwarcia.
 • Zaleca się zostawić w przechowalni bagaże wielkogabarytowe i przedmioty wartościowe.
 • Administracja ETP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.
Goście ETP są zobowiązani do:
 • opuszczenia ETP po zakończeniu wydarzenia;
 • poruszania się po terytorium bez zakłócania ruchu uczestników festiwalu, personelu ETP i środków transportu;
 • ostrożnego traktowania roślin, obiektów budowlanych i wyposażenia ETP;
 • do uważania na działające maszyny i mechanizmy budowlane oraz inne pojazdy podczas przemieszczania się po terytorium ETP;
 • wyrzucania śmieci tylko do specjalnych pojemników przewidzianych do tego celu i nie naruszania stanu sanitarnego ETP.
Podczas wizyty w ETP zabrania się:
 • wjeżdżania i poruszania się na rowerach, motorowerach, motocyklach, skuterach, rolkach, deskorolkach, żyroskuterach, segwayach itp.;
 • zbliżania się bliżej niż 10 metrów do miejsc pracy, do poruszających się środków transportu i obsługiwanych maszyn (sprzętu);
 • wchodzenia do wody, pływania, łowienia ryb w jeziorach, fontannach, innych obiektach wodnych ETP;
 • zbierania i spożywania owoców i jagód, rosnących na drzewach i krzewach na terytorium ETP, łamania gałęzi drzew i krzewów, zrywania kwiatów;
 • nieprzestrzegania wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (rozpalać ognisko, odpalać produkty pirotechniczne itp.);
 • palenia papierosów w nieodpowiednich miejscach;
 • spożywania na terytorium ETP alkoholu, napojów o niskiej zawartości alkoholu i piwa;
 • korzystania z modeli zdalnie sterowanych, bezzałogowych aparatów latających (na terenie ETP lub w jego pobliżu);
 • przechodzenia przez ogrodzenie, wchodzenia na teren oznakowany tabliczkami „WEJŚCIE TYLKO DLA PERSONELU”, „ZAKAZ WEJŚCIA”, „UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO”, do pomieszczeń służbowych i technicznych, na place budowy;
 • wdrapywania się na ogrodzenie, parapety, słupy, sprzęt oświetleniowy, platformy dla sprzętu i urządzeń, drzewa, dachy, formy architektoniczne, balustrady, rury, poręcze, elementy nawierzchni torowej, konstrukcje nośne i inne konstrukcje, które nie są przeznaczone do przebywania na nich ludzi;
 • opierania się o siatki, kraty i szyby, słupy, poręcze, barierki, rury, ogrodzenie, elementy nawierzchni torowej;
 • dotykania lub otwierania rozdzielnic elektrycznych, agregatów prądotwórczych z silnikami wysokoprężnymi i innych źródeł zasilania;
 • znajdowania się w strefie ruchu pojazdów i przedostawania się za barierki oddzielające konstrukcje torowe;
 • interweniowania w zarządzanie środkami transportu, sprzętem i maszynami;
 • znajdowania się na drodze, po której porusza się pojazd z uruchomionym silnikiem, tj. przed i za pojazdem (w strefie ograniczonej widoczności kierowcy);
 • umieszczania na dowolnych powierzchniach i przedmiotach napisów, klejenia ogłoszeń, plakatów i innych materiałów promocyjnych;
 • poruszania się po terytorium ETP bez obuwia, z wyjątkiem miejsc specjalnych;
 • używania słuchawek, z wyjątkiem aparatów słuchowych, podczas przebywania na terytorium ETP;
 • sprzedawania towarów i prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej na terytorium ETP bez zgody właściciela ETP.

Zabrania się zabierania ze sobą do ETP:
 • broni palnej, pneumatycznej, paralizatorów, pistoletów gazowych, broni miotającej, białej, sygnałowej i temu podobnych produktów, części i komponentów broni, amunicji oraz ich imitatorów i atrap, a także innych przedmiotów, które mogą być użyte do wyrządzenia szkody;
 • materiałów i urządzeń wybuchowych, ich makiet, produktów pirotechnicznych, silnych substancji chemicznych, materiałów łatwopalnych, substancji trujących, radioaktywnych, narkotycznych, psychotropowych i innych przedmiotów i substancji, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, wyrządzić szkody materialne na majątku ETP, albo przeszkodzić w przeprowadzeniu wydarzeń rozrywkowych;
 • alkoholu, napojów niskoalkoholowych i piwa;
 • napojów w szklanych opakowaniach, w butelkach z tworzywa sztucznego i kartonach typu tetra pak (z wyjątkiem napojów orzeźwiających o pojemności nie więcej niż 0,5 litra);
 • wielkogabarytowych paczek, toreb, walizek i innych przedmiotów, które będą przeszkadzać innym uczestnikom oraz będą zakłócać prawidłowy przebieg wydarzenia;
Zasady podróżowania pojazdami SkyWay
 • Podróżować mogą goście posiadający bilet określonego typu.
 • Należy poruszać się po schodach po prawej stronie bez zatrzymywania się, trzymać się poręczy, bez popychania i przechylania się przez poręcze.
 • Podczas wsiadania (wysiadania) do środka transportu skrupulatnie przestrzegać zaleceń organizatorów jazd demonstracyjnych.
 • Wsiadanie/wysiadanie do/z środka transportu jest możliwe tylko w specjalnie wyznaczonym miejscu na polecenie i za zgodą pracownika ETP.
 • Podczas przebywania w wewnętrznych pomieszczeniach podpór kotwiczących (dworcach) nie rozpychać się, nie zbliżać się do krawędzi platformy, nie wchodzić za barierki, lecz przebywać w bezpiecznej odległości od podjeżdżającego (odjeżdżającego) środka transportu.
 • Osobom w stanie po zażyciu alkoholu, narkotyków lub toksyn bądź będących pod wpływem substancji psychotropowych oraz innych środków odurzających zabrania się podróżowania.
 • Zabrania się wsiadania do środka transportu z napojami, lodami, jedzeniem, nieporęcznym bagażem.
 • W czasie jazdy osoby stojące powinny trzymać się poręczy i zachować ostrożność.
 • Nie śmiecić wewnątrz środka transportu.
 • Nie palić tytoniu i nie pić alkoholu wewnątrz środka transportu.
 • Nie używać otwartego ognia wewnątrz środka transportu.
 • Nie podróżować w ubraniach i nie przewozić przedmiotów zanieczyszczających wnętrze środka transportu lub ubrania innych pasażerów.
 • Nie korzystać ze sprzętu ratowniczego znajdującego się w środkach transportu w sytuacjach nie zagrażających życiu i zdrowiu pasażerów.
 • Nie wychylać się przez okno środka transportu.
 • Nie wyrzucać rzeczy lub przedmiotów przez okna środka transportu.
 • Nie opuszczać pojazdu w przypadku awaryjnego zatrzymania środka transportu bez zgody personelu ETP.
 • Nie otwierać drzwi środka transportu samodzielnie, nie stwarzać przeszkody dla swobodnego otwierania i zamykania drzwi.
 • Nie wolno opierać się o drzwi środka transportu.
 • Zabrania się używania sprayów wewnątrz środka transportu.