EkoFestiwal 2018: aktualne informacje dla uczestników

EkoFestiwal 2018: aktualne informacje dla uczestników

Drodzy Przyjaciele, zalecamy, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi kursowania autobusów transferowych w dniu przeprowadzenia EkoFestiwalu 2018 — 4 sierpnia 2018 roku.

Przystanek autobusowy zostanie zorganizowany przy wyjściu ze stacji metra «Pierwomajskaja» (ul. Lenina). Wsiąść do autobusów transferowych będzie można w godzinach od 08:00 do 10:00.

Ponadto zostaną uruchomione autobusy dodatkowe, które będą kursować w ciągu dnia (04.08.2018) na trasie Mińsk - EkoTechnoPark - Mińsk.

Stanowczo prosimy o przybycie do miejsca wsiadki zawczasu. Autobusy transferowe będą oznakowane logotypem SkyWay.