EkoFestiwal bez granic: Kilka słów o warunkach bezwizowego wjazdu do Republiki Białorusi

EkoFestiwal bez granic: Kilka słów o warunkach bezwizowego wjazdu do Republiki Białorusi

Drodzy Przyjaciele, przypominamy, że od 9 stycznia 2017 roku obowiązuje dekret Prezydenta Republiki Białorusi nr 8 "O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców", zgodnie z którym obywatele 80 krajów świata mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 5 dni.

Przepisy bezwizowego wjazdu na Białoruś obejmują 39 europejskich krajów (w tym cała Unia Europejska), a także Brazylię, Indonezję, USA, Japonię i inne państwa.

Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport lub inny dokument upoważniający do podróży za granicę, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną – ok 25 dolarów USA) oraz ważne na terenie Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.

Uwaga! Bezwizowy wjazd na Białoruś na okres nie dłuższy niż 5 dni jest możliwy wyłącznie przez przejście graniczne Lotnisko Narodowe "Mińsk".

Obywatele Wietnamu, Haiti, Gambii, Hondurasu, Indii, Chin, Libanu, Namibii, Samoa muszą spełnić dodatkowy wymóg, a mianowicie muszą posiadać w paszporcie zagranicznym ważną wizę wielokrotnego wjazdu do krajów UE lub do strefy Schengen z potwierdzeniem wjazdu na ich terytorium, a także bilety lotnicze poświadczające wylot z Narodowego Portu Lotniczego w Mińsku w ciągu 5 dni od daty przylotu.

Ustanowione procedury ruchu bezwizowego nie dotyczą osób, które przyleciały na Białoruś na pokładach samolotów z Rosji lub które zamierzają lecieć do Rosji (są to loty wewnętrzne, bez kontroli granicznej).

Więcej informacji na temat bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś można znaleźć tutaj: http://mfa.gov.by