EkoTehnoParka apmeklēšanas noteikumi
SkyWay EkoTehnoParka (ETP) apmeklējuma Vispārīgie noteikumi
 • Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, nav atļauts apmeklēt ETP bez pavadošām personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Pavadošās personas nedrīkst atstāt savus pieskatāmos bez uzraudzības.
 • Pasākuma dalībnieki un apmeklētāji var atrasties ETP teritorijā tikai pasākuma laikā.
 • Lielus priekšmetus un vērtības ieteicams nodot uzglabāšanas kamerās.
 • Administrācija nav atbildīga par personīgajām mantām, kas atstātas bez uzraudzības.
ETP apmeklētājiem ir pienākums:
 • pēc pasākuma beigām atstāt ETP;
 • pārvietoties pa teritoriju, netraucējot dalībnieku, ETP personāla un transportlīdzekļu kustībai;
 • rūpīgi izturēties pret ETP zaļajiem apstādījumiem, ēkām un aprīkojumu;
 • pārvietojoties pa ETP teritoriju, būt piesardzīgiem attiecībā uz strādājošām celtniecības mašīnām un mehānismiem, autotransportu;
 • izmest atkritumus tikai šim mērķim paredzētajās speciālajās tvertnēs un nepārkāpt ETP sanitāro stāvokli.
Apmeklējot ETP aizliegts:
 • iebraukt un pārvietoties uz velosipēdiem, mopēdiem, motocikliem, motorolleriem, skrituļdēļiem, giroskūteriem, sigvejiem utt;
 • tuvāk par 10 metriem pietuvināties darba vietām, kustībā esošiem transportlīdzekļiem un tehnikai (iekārtām);
 • doties ūdenī, peldēt, zvejot zivis ezeros, strūklakās un citos ūdens objektos ETP;
 • savākt un ēst augļus un ogas, kas aug ETP teritorijas kokos un krūmos, lauzt koku un krūmu zarus, kā arī plūkt ziedus;
 • pārkāpt ugunsdrošības noteikumus (kurināt uguni, lietot pirotehniskos izstrādājumus uc);
 • smēķēt tam neparedzētās vietās;
 • ETP teritorijā dzert alkoholiskus, viegli alkoholiskus dzērienus un alu;
 • izmantot radiovadāmus modeļus, bezpilota lidaparātus (ETP teritorijā vai ap to);
 • šķērsot žogus, ieiet teritorijās, kas apzīmētas ar izkārtnēm "IEEJA PERSONĀLAM", "IEEJA AIZLIEGTA", "BĪSTAMI", apkalpes un tehniskajās telpās, ekspluatācijas un būvniecības zonās;
 • rāpties uz žogiem, parapetēm, stabiem, apgaismes ierīcēm, aparatūras platformām un iekārtām, kokiem, jumtiem, arhitektūras formām, margām, caurulēm, ceļa konstrukcijas elementiem, nesošajām konstrukcijām un citām būvēm, kas nav paredzētas cilvēku izvietošanai;
 • atspiesties pret tīkliem, stikliem un režģiem, stabiem, žogiem, margām, caurulēm, ceļa konstrukcijas elementiem;
 • pieskarties vai atvērt elektrības sadales paneļus, dīzeļdzinēju ģeneratorus un citus barošanas avotus;
 • atrasties transportlīdzekļu satiksmes zonā un pāriet ceļa struktūras nožogojumiem;
 • iejaukties transportlīdzekļu, iekārtu un mehānismu vadības apkalpošanā;
 • atrasties satiksmes ceļā un aiz transportlīdzekļa ar darbojošos motoru (vadītāja redzamības zonā);
 • veidot uzrakstus, līmēt paziņojumus, plakātus un citus demonstrējošus materiālus uz jebkurām virsmām un priekšmetiem;
 • staigāt un atrasties teritorijā bez apaviem, izņemot īpašas vietas;
 • izmantot austiņas, izņemot dzirdes aparātus, atrodoties ETP teritorijā;
 • pārdot preces un veikt jebkādu komercdarbību ETP teritorijā bez ETP īpašnieka atļaujas.

ETP aizliegts ienest:
 • šaujamos, pneimatiskos, elektrošoka, gāzes, raķetes, signāla, aukstos ieročus un konstruktīvi tiem līdzīgus izstrādājumus, ieroču daļas un komponentus, munīciju, to simulatorus un mulāžu, kā arī citus priekšmetus, kurus var izmantot, lai nodarītu bojājumus;
 • sprāgstvielas un sprāgstošas iekārtas, to maketus, pirotehniskos izstrādājumus, spēcīgas ķīmiskās vielas, viegli uzliesmojošus, indīgus, radioaktīvus, narkotiskus, psihotropus un citus priekšmetus un vielas, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, radīt materiālu kaitējumu fiziskām personām, ETP īpašumam, traucēt izklaides pasākumiem;
 • alkoholiskos, vieglos bezalkoholiskos dzērienus un alu;
 • dzērienus stikla traukos, tetrapakās un plastmasas pudelēs (izņemot bealkoholiskos dzērienus, kuru ietilpība nav lielāka par 0,5 litriem);
 • liela izmēra grieznes, somas, čemodānus un citus priekšmetus, kas traucē citiem dalībniekiem un pasākuma norisei;