EkoTehnoParka apmeklēšanas noteikumi
SkyWay EkoTehnoParka (ETP) apmeklējuma Vispārīgie noteikumi
 • Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, nav atļauts apmeklēt ETP bez pavadošām personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Pavadošās personas nedrīkst atstāt savus pieskatāmos bez uzraudzības.
 • Pasākuma dalībnieki un apmeklētāji var atrasties ETP teritorijā tikai pasākuma laikā.
 • Lielus priekšmetus un vērtības ieteicams nodot uzglabāšanas kamerās.
 • Administrācija nav atbildīga par personīgajām mantām, kas atstātas bez uzraudzības.
ETP apmeklētājiem ir pienākums:
 • pēc pasākuma beigām atstāt ETP;
 • pārvietoties pa teritoriju, netraucējot dalībnieku, ETP personāla un transportlīdzekļu kustībai;
 • rūpīgi izturēties pret ETP zaļajiem apstādījumiem, ēkām un aprīkojumu;
 • pārvietojoties pa ETP teritoriju, būt piesardzīgiem attiecībā uz strādājošām celtniecības mašīnām un mehānismiem, autotransportu;
 • izmest atkritumus tikai šim mērķim paredzētajās speciālajās tvertnēs un nepārkāpt ETP sanitāro stāvokli.
Apmeklējot ETP aizliegts:
 • iebraukt un pārvietoties uz velosipēdiem, mopēdiem, motocikliem, motorolleriem, skrituļdēļiem, giroskūteriem, sigvejiem utt;
 • tuvāk par 10 metriem pietuvināties darba vietām, kustībā esošiem transportlīdzekļiem un tehnikai (iekārtām);
 • doties ūdenī, peldēt, zvejot zivis ezeros, strūklakās un citos ūdens objektos ETP;
 • savākt un ēst augļus un ogas, kas aug ETP teritorijas kokos un krūmos, lauzt koku un krūmu zarus, kā arī plūkt ziedus;
 • pārkāpt ugunsdrošības noteikumus (kurināt uguni, lietot pirotehniskos izstrādājumus uc);
 • smēķēt tam neparedzētās vietās;
 • ETP teritorijā dzert alkoholiskus, viegli alkoholiskus dzērienus un alu;
 • izmantot radiovadāmus modeļus, bezpilota lidaparātus (ETP teritorijā vai ap to);
 • šķērsot žogus, ieiet teritorijās, kas apzīmētas ar izkārtnēm "IEEJA PERSONĀLAM", "IEEJA AIZLIEGTA", "BĪSTAMI", apkalpes un tehniskajās telpās, ekspluatācijas un būvniecības zonās;
 • rāpties uz žogiem, parapetēm, stabiem, apgaismes ierīcēm, aparatūras platformām un iekārtām, kokiem, jumtiem, arhitektūras formām, margām, caurulēm, ceļa konstrukcijas elementiem, nesošajām konstrukcijām un citām būvēm, kas nav paredzētas cilvēku izvietošanai;
 • atspiesties pret tīkliem, stikliem un režģiem, stabiem, žogiem, margām, caurulēm, ceļa konstrukcijas elementiem;
 • pieskarties vai atvērt elektrības sadales paneļus, dīzeļdzinēju ģeneratorus un citus barošanas avotus;
 • atrasties transportlīdzekļu satiksmes zonā un pāriet ceļa struktūras nožogojumiem;
 • iejaukties transportlīdzekļu, iekārtu un mehānismu vadības apkalpošanā;
 • atrasties satiksmes ceļā un aiz transportlīdzekļa ar darbojošos motoru (vadītāja redzamības zonā);
 • veidot uzrakstus, līmēt paziņojumus, plakātus un citus demonstrējošus materiālus uz jebkurām virsmām un priekšmetiem;
 • staigāt un atrasties teritorijā bez apaviem, izņemot īpašas vietas;
 • izmantot austiņas, izņemot dzirdes aparātus, atrodoties ETP teritorijā;
 • pārdot preces un veikt jebkādu komercdarbību ETP teritorijā bez ETP īpašnieka atļaujas.

ETP aizliegts ienest:
 • šaujamos, pneimatiskos, elektrošoka, gāzes, raķetes, signāla, aukstos ieročus un konstruktīvi tiem līdzīgus izstrādājumus, ieroču daļas un komponentus, munīciju, to simulatorus un mulāžu, kā arī citus priekšmetus, kurus var izmantot, lai nodarītu bojājumus;
 • sprāgstvielas un sprāgstošas iekārtas, to maketus, pirotehniskos izstrādājumus, spēcīgas ķīmiskās vielas, viegli uzliesmojošus, indīgus, radioaktīvus, narkotiskus, psihotropus un citus priekšmetus un vielas, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, radīt materiālu kaitējumu fiziskām personām, ETP īpašumam, traucēt izklaides pasākumiem;
 • alkoholiskos, vieglos bezalkoholiskos dzērienus un alu;
 • dzērienus stikla traukos, tetrapakās un plastmasas pudelēs (izņemot bealkoholiskos dzērienus, kuru ietilpība nav lielāka par 0,5 litriem);
 • liela izmēra grieznes, somas, čemodānus un citus priekšmetus, kas traucē citiem dalībniekiem un pasākuma norisei;
Noteikumi braukšanai SkyWay transportlīdzekļos
 • Tiek pieļauti apmeklētāji, kuriem ir noteiktā parauga biļetes.
 • Nepieciešams pārvietoties pa kāpnēm labajā pusē, neapstājoties, turoties pie margām, negrūstoties un nepārliecoties pār margām.
 • Iekāpjot (izkāpjot) transportlīdzeklī, stingri ievērot demonstrācijas braucienu organizatoru prasības.
 • Iekāpšana/izkāpšana no transportlīdzekļa notiek tikai no piestātnes pēc ETP darbinieka komandas un atļaujas.
 • Atrodoties enkura balstu (staciju) iekšējās zonās, negrūstīties, netuvoties platformu malai un iežogojumiem, atrasties drošā attālumā no transportlīdzekļa, kas tuvojas vai aizbrauc.
 • Ir aizliegts brauciens personām, kas atrodas alkohola, narkotisko, toksisko intoksikāciju vai psihotropo un citu apreibinošu vielu ietekmē.
 • Aizliegts iekāpt transportlīdzeklī ar dzērieniem, saldējumu, pārtiku, liela izmēra mantām.
 • Braukšanas laikā stāvot salonā, jāturas pie margām, ievērojot piesardzību.
 • Nepiesārņot transportlīdzekli.
 • Nesmēķēt un nelietot alkoholu transportlīdzekļa pasažieru salonā.
 • Neizmantot atklātu liesmu transportlīdzekļa salonā.
 • Neatrasties apģērbā vai ar priekšmetiem, kas var notraipīt transportlīdzekļa salonu vai citu pasažieru apģērbu.
 • Neizmantot transportlīdzekļa avārijas iekārtu situācijā, kas neapdraud pasažieru dzīvību un veselību.
 • Neizkārties transportlīdzekļa logu atverēs.
 • Neizmest lietas vai priekšmetus pa autotransporta logiem.
 • Neatstāt transportlīdzekli tā avārijas apstāšanās gadījumā bez ETP personāla atļaujas.
 • Neatvērt transportlīdzekļa durvis pašiem, netraucēt durvju atvēršanu un aizvēršanu.
 • Neatbalstīties uz transportlīdzekļa durvīm.
 • Neizmantot transportlīdzekļa salonā aerosolus.