EkoTechnoParko lankymo taisyklės
SkyWay EkoTechnoParko bendros lankymo taisyklės
 • Asmenys iki 18 metų neįleidžiami į EkoTechnoParką be be vyresnių nei 18 metų asmenų. Lydintys asmenys neturi palikti be priežiūros lydinmus asmenis.
 • Renginio dalyviai ir lankytojai gali lankytis EkoTechnoParke tik renginio metu.
 • Rekomenduojama atiduoti į saugomijo kameras didelių matmenų ir vertingus daiktus.
 • Už paliktus be priežiūros daiktus EkoTechnoParko administracija neatsako.
EkoTechnoParko lankytojai privalo:
 • išeiti iš EkoTechnoParko renginiui pasibaigus;
 • judėti teritorija ir netrikdyti renginio dalyvių, EkoTechnoParko personalo ir transporto priemonių judėjimo;
 • saugoti želdinius, statinius ir EkoTechnoParko įrangą;
 • judant EkoTechnoParko teritorija, saugotis dirbančių statybinių mašinų ir mechanizmų bei autotransporto;
 • Šiukšles mesti tik į tam skirtas talpas ir nepažeidinėti EkoTechnoParko sanitarinę būklę.
Lankantis EkoTechnoParke draudžiama:
 • įvažiuoti ir važinėti dviračiais, mopedais, motociklais, paspirtukais, riedučiais, riedlentėmis, giroskopinėmis transporto priemonėmis, segway važiuoklėmis ir kt.;
 • artintis arčiau nei 10 metrų prie darbų aikštelių, judančių transporto priemonių ir veikiančios technikos (įrenginių);
 • braidžioti vandenyje, maudytis, žvejoti tvenkiniuose, fontanuose ir kituose EkoTechnoParko vandens telkiniuose;
 • rinkti ir vartoti EkoTechnoParke augančių medžių ir krūmų vaisius ir uogas, laužyti medžių šakas, skinti gėles;
 • Pažeidinėti gaisrinės saugos taisykles (kurti ugnį, leisti pirotechninius gaminius ir kt.)
 • rūkyti nenustatytose vietose;
 • gerti EkoTechnoParko teritorijoje alkoholinius ir silpnus alkoholinius gėrimus bei alų.
 • Naudoti radijo bangomis valdomus modelius, savavaldes skraidykles (EkoTechnoParko teritorijoje, virš jos ar aplink ją);
 • Kirsti aptvarus, įeiti į teritoriją, pažymėtą lentelėmis „ĮEITI TIK PERSONALUI“ («ВХОД ДЛЯ ПЕРСОНАЛА»), „ĮEITI DRAUDŽIAMA“ («ВХОД ЗАПРЕЩЕН»), „PAVOJINGA“ («ОПАСНО»), įeiti į tarnybines ir technines patalpas bei aptarnavimo ir statybų zonas;
 • lipti ant aptvarų, parapetų, stulpų, apšvietimo įrenginių, aparatūros ir įrengimų aikštelių, medžių, stogų, architektūros formų, turėklų, vamzdžių, kelio struktūros elementų, laikančių konstrukcijų ir kitų žmonėms neskirtų statinių.
 • Ramstytis į tinklus, stiklus ir grotas, stulpus, aptvarus, turėklus, vamzdžius, kelio struktūros elementus;
 • liesti arba atidarinėti skydines, dyzelinius generatorius ir kitus elektros maitinimo šaltinius;
 • būti transporto priemonių judėjimo zonoje ir eiti už kelio struktūros aptvarų;
 • Trukdyti transporto priemonių, technikos ir įrangos valdymo aptarnavimą;
 • būti autotransporto priemonės su veikiančiu varikliu judėjimo kelyje ir gale (būti už vairuotojo matomumo ribų);
 • rašyti ant įvairių paviršių, klijuoti skelbimus, plakatus ir kitą demonstruojančią produkciją;
 • eiti ir būti teritorijoje be avalynės, išskyrus specialias vietas;
 • būnant EkoTechnoParke, naudotis ausinėmis, išskyrus klausos aparatus;
 • prekiauti EkoTechnoParke arba vykdyti komercinę veiklą be EkoTechnoParko savininko leidimo.

Į EkoTechnoParką draudžiama neštis:
 • šaunamąjį, pneumatinį, elektrošokinį, dujinį, svaidantį, signalinį, šaltą ginklus ir konstruktyviai į juos panašius gaminius, ginklų sudedamąsias dalis ir komponentus, amuniciją, jų imitacijas ir muliažus bei kitus daiktus, kurie gali sužeisti;
 • sprogmenis ir sprogstamuosius užtaisus, jų maketus, pirotechnines priemones, stipriai veikiančias chemines medžiagas, degias ir lengvai užsiliepsnojančias, nuodingas, radioaktyvias, narkotines, psichotropines bei kitas medžiagas ir daiktus, kurie gali gręsti žmonių gyvybei ar sveikatai, sukelti materialinę žalą fiziniams asmenims ir EkoTechnoParko turtui bei trikdyti renginio eigai;
 • Alkoholinius, silpnai alkoholinius gėrimus ir alų;
 • gėrimus stiklinėje taroje, tetra pakuotėse ir plastikiniuose buteliuose (išskyrus iki 0,5 litro talpos gaiviuosius gėrimus)
 • didelių matmenų ryšulius, tašęs, lagaminus ir kitus daiktus, trukdančius kitiems dalyviams ir normaliai renginio eigai;
Važiavimo SkyWay transporto priemonėse taisyklės
 • Važiuoti turi teisę tik bilietus turintys dalyviai.
 • Būtina judėti laiptais dešinėje pusėje be sustojimo, laikytis už turėklų ir nepersisverti per juos.
 • Įlaipinimo (išlaipinimo) metu į transporto priemonę būtina laikytis važiavimų organizatorių reikalavimų.
 • Įlipti/išlipti į/it transporto priemonės galima tik iš įlaipinimo aikštelės ir tik leidus EkoTechnoParko darbuotojui.
 • Esant ankeravimo atramų (stočių) vidinėse aikštelėse, nesistumdyti, neiti prie aikštelių krašto ir už aptvarų, būtina būti saugiu atstumu nuo privažiuojančios (išvažiuojančios) transporto priemonės.
 • Draudžiama važiuoti asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar toksinių medžiagų arba veikiant kitokiems kvaišalams ir psichotropinėms medžiagoms.
 • Draudžiama lipti į transporto priemonę su gėrimais, ledais, maistu, didelių matmenų daiktais.
 • Važiuojant atsistojus, būtina laikytis už turėklo ir elgtis atsargiai.
 • Nešiukšlinti transporto priemonės salone.
 • Nerūkyti ir negerti alkoholinių gėrimų transporto priemonės salone.
 • Transporto priemonėje nesinaudokite atvira liepsna.
 • Neikite į transporto priemonę purvinais drabužiais ar daiktais, galinčiais užteršti saloną ar kitų keleivių drabužius.
 • Nenaudokite transporto priemonės avarine įranga, jei nėra grėsmės keleivių sveikatai ir gyvybei.
 • Neiškišinėkite galvą pro transporto priemonės langus.
 • Nemeskite daiktų pro transporto priemonės langus.
 • Nelipkite iš transporto priemonės jai sustojus dėl avarijos ir nesant EkoTechnoParko darbuotojų leidimui.
 • Savarankiškai neatidarinėkite transporto priemonės durų, netrukdykite durims atsidaryti ar užsidaryti.
 • Nesiremkite į transporto priemonės duris.
 • Transporto priemonės salone nesinaudokite aerozoliais.