ΕΚΟΦΕΣΤ 2018: ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 1000 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΕΚΟΦΕΣΤ 2018: ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 1000 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Έχει μείνει λιγότερο από τρεις μήνες μέχρι το ΈκοΦεστ 2018, την ετήσια εκδήλωση στην ύπαιθρο, όπου παρουσιάζεται η ανάπτυξη της μεταφοράς χορδής SkyWay. Η εκδήλωση παραδοσιακά θα διεξαχθεί στο έδαφος του κέντρου δοκιμών και επίδειξης SkyWay, στο ΕκοΤεχνοΠάρκο, στις 4 Αυγούστου 2018.

Περίπου χίλιοι επισκέπτες έχουν ήδη αγοράσει τα εισιτήρια. Μην το αναβάλλετε για αύριο. Όλες τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης