პრეს-კიტი
მოკლე აღწერილობა
ეკოფესტი-ყოველწლიური ღონისძიებაა, რომელიც ეძღვნება მაღალ ტექნოლოგიებს, ინოვაციებს და ეკოლოგიას, ტარდება SkyWay-ს ტექნოლოგიური საცდელ-სადემონსტრაციო ცენტრის ტერიტორიაზე-ეკოტექნოპარკში. ეკოფესტი 2018 რიგით მესამეა და იქნება ყველაზე მასშტაბური იმათგან, რაც ჩატარებულა. წინა, 2016 და 2017 წლებში ჩატარებულ ეკოფესტივალებში, მონაწილეობა მიიღო 800-მდე და 5000-მდე მონაწილემ, შესაბამისად.

SkyWay-ს ტექნოლოგია
სიმებიანი ტრანსპორტი ანუ SkyWay - ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიაა, რომელიც შეიმუშავა მეცნიერმა და გამომგონებელმა ანატოლი იუნიცკიმ. ინჟინერული გადაწყვეტილებების კომპლექსი, რომელიც გამოიყენება SkyWay-ს სატრანსპორტო სისტემებში, ჩქაროსნული, უსაფრთხო, საიმედო, მაღალწარმოებადი და ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო ხაზების შექმნის საშუალებას იძლევა, რომლებიც სატვირთო გადაზიდვების და მგზავრთა გადაყვანის სფეროში ყველაზე მაღალ სტანდარტებს შეესაბამება.
პრომო-მასალა
SkyWay-ს ვიდეო-პრეზენტაცია