Pravidla návštěvy EkoTechnoParku
Obecná pravidla návštěvy EkoTechnoParku SkyWay (ETP)
 • Osoby mladší 18 let nejsou povoleny k návštěvě ETP bez doprovodu osob, kteří dosáhli 18 let. Doprovázející osoba nesmí nechat bez dozoru doprovázenou osobu.
 • Účastníci akce a návštěvníci se mohou nacházet na území ETP pouze v provozních hodinách konání akce.
 • Doporučujeme dat do úschovny nadměrné věci a předměty, představující hodnotu.
 • Za zanechané bez dozoru osobní věci správa ETP odpovědnost nenese.
Návštěvnici ETP jsou povinni:
 • opustit ETP po skončení akce;
 • Pohybovat se po území ETP takovým způsobem, abyste nepřekáželi pohybu účastníků akce, zaměstnanců ETP a dopravních prostředků;
 • šetrně zacházet se zelenými plochy, stavbami a zařízením ETP;
 • při pohybu po území ETP, vyhýbejte se pracujícím stavebním strojům a mechanismům, vozidlům;
 • vyhazujte odpadky pouze do speciálních nádob a nenarušujte sanitární stav ETP.
Během návštěvy ETP je zakázáno:
 • vjíždět a pohybovat se na kolech, mopedech, motocyklech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech, gyroskútrech, segwayích, atd.;
 • přibližovat se k místům výkonu práce, k pohybujícímu se vozidlu a pracující technice (zařízeni) blíže než na 10 metrů,
 • jít do vody, koupat se, chytat ryby v jezerech, fontánách, dalších vodních objektech ETP;
 • sbírat a konzumovat plody a bobule rostoucí na stromech a keřích na území ETP, strhávat větve stromů a keřů, trhat květiny;
 • porušovat požadavky požární bezpečnosti (rozdělávat oheň, pouštět ohňostroje a tak dále);
 • kouřit v neurčených k tomu místech;
 • pit na území ETP alkoholické, nízkoalkoholické nápoje a pivo;
 • používat rádiem řízené modely, bezpilotní letouny (na, nad nebo kolem území ETP);
 • překročovat ploty, vstupovat na území, značené tabulemi "VSTUP PRO PERSONÁL", "VSTUP ZAKÁZÁN", "NEBEZPEČNÉ", do služebních a technických prostorů, do oblasti služeb a stavebnictví;
 • lézt na ploty, parapety, sloupy, osvětlovací zařízení, plochy pro zařízení a přístroje, stromy, střechy, architektonické formy, zábradlí, potrubí, prvky traťové struktury, nosné konstrukce a další zařízení, které nejsou určeny k umístění lidi;
 • opírat se o sítě, skla a mříže, sloupy, zábradlí, oplocení, potrubí, prvky traťové struktury;
 • dotýkat se nebo otevírat elektrické štíty, dieselové generátory a další zdroje elektřiny;
 • nacházet se v zóně pohybu vozidel a jít za ploty traťové struktury;
 • vměšovat se do provozu řízení vozidel, techniky a vybavení;
 • nacházet se v cestě pohybu a za motorovými vozidly s běžícím motorem (v zóně snížené viditelnosti řidiče);
 • nanášet na jakékoliv plochy a předměty nápisy, nalepovat reklamy, plakáty a jiné demonstrační produkty;
 • vstupovat a pobývat na území bez bot, s výjimkou speciálních míst;
 • používat sluchátka, s výjimkou sluchadel, při pobytu na území ETP;
 • realizovat prodej zboží a provozovat jakoukoliv komerční činnost na území ETP bez souhlasu vlastníka ETP.

Do ETP je zakázáno nosit:
 • střelné, pneumatické, elektrošokové, plynové, házecí, výstražné, chladné zbraně a strukturálně jim podobné výrobky, části a součásti zbraní, munice, jejich napodobitelé a modely, jakož i další předměty, které mohou být použity ke způsobení škody;
 • výbušniny a výbušná zařízení, jejich modely, pyrotechnické výrobky, silné chemické látky, hořlavé, vysoce hořlavé, otravné, radioaktivní, omamné, psychotropní, jakož i další předměty a látky, které mohou představovat ohrožení života a zdraví lidí, způsobit materiální škody fyzickým osobám, majetku ETP, bránit provádění zábavních akcí;
 • alkoholické, nízkoalkoholické nápoje a pivo;
 • nápoje v skleněné nádobě, v tetrapacích a plastových lahvích (s výjimkou osvěžujících nápojů s kapacitou ne více než 0,5 litru);
 • nadměrné balíky, tašky, kufry a další předměty, které překáží ostatním účastníkům a řádnému běhu akce;
Pravidla cestování v dopravních prostředcích SkyWay
 • Dopouštějí se návštěvníci, kteří mají vstupenky stanoveného vzoru.
 • Je třeba se pohybovat po schodištích na pravé straně bez zastávek, držet se zábradlí, nestrkat se a nepřevalovat se přes zábradlí.
 • V průběhu nástupu (výstupu) do vozidla bezpodmínečně dodržovat požadavky pořadatelů demonstračních zájezdů.
 • Nastup/vystup do/z vozu se provádí pouze z přistávací plochy na pokyn a povolení zaměstnance ETP.
 • Při pohybu po vnitřních plochách kotevních pilířů (stanicích) nestrkat se, nepřistupovat k okraji ploch a za oplocení, být v bezpečné vzdálenosti od přijíždějícího (odjíždějícího) vozidla.
 • Je zakázáno cestování osob ve stavu alkoholického, drogového, toxického omámeni, nebo pod vlivem psychotropních a jiných omamných látek.
 • Je zakázán nastup do vozidla s nápoji, zmrzlinou, jídlem, nadměrnými věcmi.
 • Je třeba se držet zábradlí během jízdy při jízdě uvnitř stoje a dávat při tom pozor.
 • Nevyhazovat odpadky do interiéru vozidla.
 • Nekouřit a nepit alkoholické nápoje v kabině vozidla.
 • Nepoužívat otevřený plamen v kabině vozidla.
 • Je zakazano být v oblečení nebo s předměty, znečišťujícími salon vozidla nebo oděv ostatních cestujících.
 • Nepoužívat havarijní vybavení vozidla v situaci neohrožující život a zdraví cestujících.
 • Nevyklánět se do okenních otvorů vozidla.
 • Nevyhazujte věci nebo předměty do oken vozidla.
 • Nevystupovat z vozidla v případě jeho nouzového zastavení bez povolení zaměstnance ETP.
 • Neotevírat dveře vozidla, nepřekážet otevírání a zavírání dveří.
 • Neopírat se o dveře vozidla.
 • Nepoužívat aerosole v kabině vozidla.